Theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 6/1 có quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. Nhà đầu tư cần chú ý để tránh ảnh hưởng đến công việc của mình.

Thay đổi một số điều của Luật kinh doanh bất động sản 

Quy định mới về điều kiện kinh doanh bất động sản theo Nghị định 02 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3. Cũng theo Bộ Xây dựng, Nghị định 02 sẽ có hiệu lực thay thế cho Nghị định 76/2015/NĐ-CP, bỏ yêu cầu vốn pháp định 20 tỷ đồng nhằm đảm bảo phù hợp với điểm a khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư năm 2020.

Những tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản (trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên) sẽ cần thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Quy định thực hiện theo luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã, có ngành nghề kinh doanh bất động sản.

luat-kinh-doanh-bat-dong-san-02

Thay đổi số vốn pháp định

Yêu cầu về số vốn pháp định 20 tỷ đồng được bỏ nhưng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cần công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, trụ sở tại Ban Quản lý dự án đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.

Trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch bất động sản cần công bố thông tin về doanh nghiệp tại sàn, bao gồm tên, địa chỉ trụ sở, số điện thoại liên lạc, tên người đại diện theo pháp luật. Cùng với đó là các thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật Kinh doanh bất động sản; thông tin về việc thế chấp nhà, công trình xây dựng, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh; thông tin về số lượng, loại sản phẩm,...

Trong trường hợp thay đổi các thông tin đã công khai cần được cập nhật kịp thời ngay say khi thay đổi.

Kinh doanh bất động sản đủ điều kiện theo quy định

Một điều mới trong lần sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản là các doanh nghiệp chỉ kinh doanh bất động sản có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 9, Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản.

Trường hợp nhà đầu tư được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án bất động sản theo quy định của pháp luật thì cần có số vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên.

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

Tại điểm b khoản 2 ĐIều 75 Luật Đầu tư năm 2020 cũng sửa đổi quy định về thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản. Các dự án bất động sản được chấp thuận nhà đầu tư hoặc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, thẩm quyền, thủ tục chuyển nhượng toàn phần hoặc một phần dự án thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư. 

Những dự án bất động sản không thuộc trường hợp quy định trên, thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải do UBND cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do UBND cấp tỉnh quyết định việc đầu tư. 

Nguyên tắc khi kinh doanh lĩnh vực bất động sản 

Khi kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp cần đảm bảo một số nguyên tắc sau:

  • Đảm bảo sự tự do bình đẳng trước pháp luật, tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua hợp đồng, không trái với quy định của pháp luật

  • Bất động sản đưa vào kinh doanh cần tuân theo các điều kiện của Luật đề ra, đảm bảo trung thực, công khai, minh bạch

  • Tổ chức, cá nhân có quyền kinh doanh bất động sản tại khu vực ngoài phạm vi bảo vệ quốc phòng, an ninh theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cần được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Trên đây là một số điều thay đổi trong Luật Kinh doanh bất động sản thay đổi từ ngày 1/3. Hy vọng sẽ giúp nhà đầu tư có thêm thông tin hữu ích.